1. Giới thiệu thành phố thông minh với Yolo UNO

Giới thiệu


Thành phố thông minh với Yolo UNO là một dự án mở rộng, với mục tiêu tạo ra nhiều dự án STEM đơn giản, gợi ý cho thầy cô và học sinh tạo ra được nhiều ý tưởng thú vị khác.

Với một vài thiết bị cơ bản có thể xây dựng được nhiều dự án cho thành phố thông minh như sau:

  • Đèn công cộng thông minh

  • Bài đậu xe thông minh

  • Thùng rác thông minh

  • Hệ thống cảnh báo tốc độ

  • Đèn giao thông

  • Hệ thống theo dõi chất lượng không khí và tiếng ồn

Video minh họa hoạt động của thành phố thông minh với Yolo UNO:


Thành phần


../../_images/city.2.png ../../_images/city.3.png