2. Grove shield - Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

../../_images/2.1.jpg

 • Để đơn giản hóa việc kết nối giữa Yolo:Bit và các cảm biến bên ngoài, giúp bạn có thể tiếp cận dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ kết hợp mạch Yolo:Bit với một mạch mở rộng. Nhờ mạch mở rộng, các kết nối với thiết bị bổ sung đã được chuẩn hóa và rất thuận tiện cho bạn đọc. Khi gắn Yolo:Bit vào mạch mở rộng, 25 bóng đèn của nó phải hướng lên trên, như hình trên.

 • Khe cắm trên mạch mở rộng:

  Trên mạch mở rộng của Yolo:Bit có tổng cộng 9 khe cắm khác nhau, chúng tôi phân loại như sau:

  • Khe cắm đa dụng một tín hiệu: P0, P1 và P2.

  • Khe cắm hai tín hiệu: P16/12, P14/15, P10/13, P3/6.

  • Khe giao tiếp I2C: I2C1 và I2C2, cùng là chân P19/20.

 • Một vài ứng dụng với các module mở rộng:

../../_images/2.22.png ../../_images/2.32.png
../../_images/2.42.png ../../_images/2.51.png

Mua sản phẩm


some image