Cài đặt

Phần mềm này hỗ trợ tất cả thiết bị trên các nền tảng phổ biến như Android, iOS, Windows, MacOS.

../_images/install-1.png

Đối với các thiết bị di động như Android hay iOS, bạn có thể vào Play Store (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS) để tải và cài đặt:

../_images/install-2.png

Đối với PC hoặc laptop, bạn truy cập theo địa chỉ https://app.ohstem.vn để sử dụng phần mềm trực tuyến (không cần phải cài đặt).

../_images/install-3.png

Lưu ý: Các thiết bị này cần phải có kết nối Bluetooth để giao tiếp được với hộp điều khiển xController. Riêng đối với PC, có thể sử dụng dây cáp USB đi kèm để kết nối nếu không có sẵn Bluetooth.