MicroPython example

Ngoài lập trình dạng khối lệnh kéo thả phù hợp cho người mới bắt đầu làm quen với lập trình, Yolo:Bit còn hỗ trợ lập trình dạng text với ngôn ngữ MicroPython rất thân thiện với người dùng.

Giáo trình này hướng dẫn bạn làm quen với ngôn ngữ MicroPython ở mức cơ bản nhất và cách dùng MicroPython để làm việc với các thành phần có trên Yolo:Bit.


../_images/upython-ex.jpg