Phần mềm lập trình

Chúng ta sẽ lập trình cho Yolo:Bit bằng phần mềm Ohstem App.

Phần mềm này hỗ trợ lập trình bằng giao diện kéo thả các khối lệnh và cả MicroPython, phù hợp với các bạn nhỏ và người mới học lập trình.

Ohstem App chạy được trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại (iOS và Android).

../_images/app-11.png