2. Hướng dẫn lắp ráp

../../_images/xbot_2.1.png

1. Thành phần


../../_images/xbot_2.2.png

2. Lắp ráp


../../_images/xbot_2.3.png

../../_images/xbot_2.4.png

../../_images/xbot_2.5.png

../../_images/xbot_2.6.png

../../_images/xbot_2.7.png

../../_images/xbot_2.8.png

3. Nối dây


Kiểm tra lại dây nối để chắc chắn xBot có thể hoạt động chính xác.

../../_images/xbot_2.9.png

4. Bật công tắt


../../_images/xbot_2.10.png

5. Hướng dẫn sạc pin


  1. Rút jack pin ra khỏi mạch điều khiển.

../../_images/xbot_2.11.png

  1. Cắm jack pin vào bộ sạc.

../../_images/xbot_2.12.png

  1. Sạc trong vòng 3 tiếng, không nên sạc qua đêm.

../../_images/xbot_2.13.png