Kết nối

  1. Chạy ứng dụng OhStem App hoặc truy cập vào https://app.ohstem.vn, chọn thiết bị mà bạn đang cần làm việc.

../_images/connect-1.png
  1. Vào menu Lập Trình.

../_images/connect-2.png

Trong giao diện lập trình, nhấn vào nút kết nối tương ứng với kiểu kết nối bạn muốn sử dụng (Bluetooth hay USB).

../_images/connect-3.png

Chọn thiết bị để kết nối như hình. Sau khi kết nối thành công, biểu tượng tương ứng sẽ chuyển sang màu xanh dương.