Chân cắm


../../_images/pin.png

xController có thiết kế sẵn 6 cổng mở rộng, được đánh số từ cổng 1 đến cổng 6. Mỗi cổng mở rộng này có 4 chân tín hiệu. Bạn có thể thấy 4 chân tín hiệu này thông qua dây cáp tín hiệu đi kèm bộ kit. Dây cáp này có 4 sợi với 4 màu khác nhau:

Vàng: Chân IO tín hiệu số 1. Phần lớn các module đơn giản như đèn LED hay nút nhấn sẽ sử dụng chân tín hiệu này.

Trắng: Chân IO tín hiệu số 2. Chủ yếu sử dụng bởi các module phức tạp như màn hình LCD, đòi hỏi phải sử dụng cả 2 tín hiệu để truyền nhận.

Đỏ: Chân nguồn cực dương, 3.3V.

Đen: Chân nguồn cực âm, 0V, còn gọi là Ground.


../../_images/grove.png